Dommerhjørnet

Her finner dere informasjon om dommere og dommergjerningen i NBF.

Herunder finner du:
1. Informasjon om Dommerkomiteens medlemmer og oppgaver
2. Nasjonal organisering med oversikt over hvem som er Forbundsdommere
3. Generell informasjon, huskelister og diverse veiledninger.

 

Her kan du lese NIF sin etisk veiviser for dommere