Hvordan betale lisens

Alle brytere i Norges Bryteforbund skal ha brytelisens. Det følger av § 1 i våre tilleggsbestemmelser. Brytelisensen inneholder en kollektiv ulykkesforsikring og bidrar til å finansiere alle fellestiltak i Norges Bryteforbund.

Forbundet sin lisensordningen blir administrert gjennom Norges idrettsforbunds IT-system: KlubbAdmin og SportsAdmin.

Betaling av lisens forutsetter at utøveren er lagt inn i SportsAdmin fra organisasjonsansvarlige i utøverens klubb. Når man først er lagt inn, skal betaling være enkelt.

Lisensprisene for de enkelte lisenstyper kan leses her: Priser-på-brytelisens-for-2018

Her er framgangsmåte fra NIF:

For klubbene:

Brukerveiledning i tekstformat: https://itinfo.nif.no/Lisens#For_Klubber

Her finnes det også en egen videoveiledning til klubbene: https://www.youtube.com/watch?v=YmmaQfPpnZ0

Leder for bryteklubben har automatisk tilgang til lisensmodulen i SportsAdmin.

Det er viktig å forstå at klubbene må inn i SportsAdmin og velge hvilke personer som skal har lisens i klubben, før utøveren kan logge seg på www.minidrett.no og betale.

For utøver:

Du betaler ved å gå inn på siden «min idrett», se https://minidrett.nif.no/.  Her logger du deg inn ved brukernavn og passord du har fått tildelt etter at klubbleder har lagt deg inn i SportsAdmin. Har du mistet eller glemt brukernavn og passord, kan du be om nytt. Mer informasjon om «min idrett» kan du hente her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_Brukerveiledninger

Her er en kort veiledning for betaling av lisens i Min idrett:

Under «Min profil» finner du knappen Lisens til høyre.

  • Klikk på knappenLisenser
  • Velg lisenstype du skal løse
  • Klikk påLegg i handlekurv.
  • Gå til Betaling/handlekurv og gjennomfør betalingen.

NB: det er kun anledning til å betale med bank- eller kredittkort.

Dersom du får problemer, ta kontakt med NIF-IT support (tlf 21 02 90 90). NIF-IT er klar til å besvare alle spørsmål du eller klubben har og de vil hjelpe dere gjennom denne prosessen.

 

Informasjon om UWW-lisens klikk her