Klubbdrift

Hva er klubbutvikling?

Klubbutvikling er alt som gjøres for at idrettslaget utvikler seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon.
Det finnes mange kurs i regi av NIF, idrettskretsene og Særforbund, som kan være med på å gjøre klubbhverdagen lettere.
Klubbutvikling
I klubbutviklingen ser man på klubben og hvordan ting ligger an i forhold til aktivitet, anlegg, arrangement, trenere, ledere og organisasjon.
Ruller klubben din?
Velfungerende klubber er bygget på kontinuitet gjennom struktur og kompetent ledelse. Velfungerende klubber er oppdatert og proaktive til det som skjer i norsk bryting, norsk idrett og samfunnet forøvrige. I aktive og velfungerende klubber er det morsomt å være engasjert. Få hjulet til å rulle.
Alle utøvere må trene og holde seg i form, det samme må også klubben. Er klubben din i form eller trenger den utvikling? Har klubben klare målsetninger? Er klubben trent til å nå disse målsetningene? Hvis ikke, er klubbutvikling noe for klubben din.

Organisasjonshjulet viser kjerneområdene i klubber. Hvis klubben jobber med god balanse mellom alle de seks områdene i hjulet, ruller klubben.

For klubber som ønsker bistand til klubbutvikling, stiller både NBF og lokale idrettskretser med personale for å hjelpe til å igangsette bevisste klubbutviklingsprosesser..

NBF har også i gang et offensivt rekrutteringsarbeid, se bl.a. vedlagte info her: Rekrutteringskampanje