Styreoppnevnte komiteer

Dommerkomiteen        
Hans Marius Meland Leder Tønsbergkameratene kontakt e-post 991 65 423
Thomas Hammer Sekretær Bodø BK kontakt e-post 994 72 501
Odd Gøran Nilsen Medlem Torp IF kontakt e-post 99472501
Anne-Lise Andresen Medlem Atlas kontakt e-post 995 12 771
Bjørn Terje Pedersen Medlem Skedsmo BK kontakt e-post 414 13 323
         
 

Håndbakkomiteen

       
David Eilert Eilertsen Leder Fredrikstad HK kontakt e-post 909 10 445
Erika Nygaard Medlem Bodø BK   412 45 572
Knut Bergan Sandbakken Medlem Skien HK kontakt e-post 986 36 964
         
 

Sumokomiteen

       
Anders Grizzly Fægri Leder Lambertseter BK kontakt e-post 907 33 279
Tom Sandstad Sportlig leder Sportsklubben 09 kontakt e-post 918 89 100
Linda Pano Medlem Oslo BK kontakt e-post 452 76 225
         
 

Sandbrytingskomiteen

       
Knut Hoff Johannessen Leder BK Atlas, Fredrikstad kontakt e-post 951 79 922
John Harald Foss Fjeldbu Sportlig leder Kolbotn IL kontakt e-post 950 02 345