Tingvalgte komiteer

Kontroll- og konstitusjons-komiteen
Ole-Willy Molnes Leder Skedsmo BK kontakt e-post 472 02 363
Knut Hoff Johannessen Medlem BK Atlas, Fredrikstad kontakt e-post 951 79 922
Siw Rødne Hansen Medlem Molde AK kontakt e-post 942 79 987
Geir Bekkelund Varamedlem Molde AK kontakt e-post 481 77 029
Anne Theres Eriksen Varamedlem AK-54 Vardø kontakt e-post 917 67 857
 

Komité for lov- og appellsaker

Ove Gundersen Leder Kolbotn IL kontakt e-post 982 10 272
Terje Johnsen Medlem Oslo BK kontakt e-post 971 66 151
Rolf A. Røtnes Medlem Kolbotn IL kontakt e-post 970 43 859
Anette Kure Medlem T&IL National kontakt e-post 959 17 876
Stine Jeanette Christensen Medlem BK Atlas, Fredrikstad kontakt e-post 941 67 400
Jørgen Johansson Varamedlem Sportsklubben 09 kontakt e-post 905 41 710
Rune Johan Rasmussen Varamedlem Trondheim BK kontakt e-post 917 66 168
 

Nord-norsk brytekomité 

Odin Risjord Leder Bodø BK kontakt e-post 913 76 045
Bjørn Nilsen Medlem Kirkenes AK kontakt e-post 906 74 114
Dag-Egil Rugås Medlem Fauske AK kontakt e-post 906 16 946
 

Valgkomité

Vårin Utne Leder Moss AK kontakt e-post 975 81 511
Vidar Jørgensen Medlem Kolbotn IL kontakt e-post 951 64 518
Inger Wold Medlem Oslo BK kontakt e-post 924 14 376
Geir Knutsen Varamedlem Båtsfjord IL kontakt e-post 932 08 676
Johan Grønvik Varamedlem IL Braatt kontakt e-post 952 48 631