Tingvalgte komiteer

Kontroll- og konstitusjons-komiteen
Ole-Willy Molnes Leder Skedsmo BK kontakt e-post 472 02 363
Knut Hoff Johannessen Medlem BK Atlas, Fredrikstad kontakt e-post 951 79 922
Anne Lise Andresen Medlem BK Atlas Fredrikstad kontakt e-post 995 12 771
Knut Steinar Isaksen Varamedlem Moss AK kontakt e-post 472 53 609
Gry Valen Pettersen Varamedlem Urædd kontakt e-post 930 50 618
Komité for lov- og appellsaker
Ove Gundersen Leder Kolbotn IL kontakt e-post 982 10 272
Anette Kure Medlem T&IL National kontakt e-post 959 17 876
Stine Jeanette Christensen Medlem Torp IL kontakt e-post 941 67 400
Bernt Thoresen Medlem Kristiansand BK kontakt e-post 408 71 764
Stein Bækkelund Medlem Molde AK kontakt e-post 412 10 924
Jørgen Johansson Varamedlem Sportsklubben 09 kontakt e-post 905 41 710
Bjørn Korsnes Varamedlem Ålesund BK kontakt e-post 911 56 378
Nord-norsk brytekomité 
Odin Risjord Leder Bodø BK kontakt e-post 913 76 045
Bjørn Nilsen Medlem Kirkenes AK kontakt e-post 906 74 114
Dag-Egil Rugås Medlem Fauske AK kontakt e-post 906 16 946
Valgkomité
John Rusvik Leder Moss AK kontakt e-post 416 01 786
Anne Therese Eriksen Medlem Vardø AK kontakt e-post 416 43 576
Rolf Røtnes Medlem Kolbotn IL kontakt e-post 970 43 859
June Wahl Varamedlem Snøgg BK kontakt e-post 992 79 657
Sanksjonskomité
Vidar Jørgensen Leder Kolbotn IL kontakt e-post 951 64 518
Dag Rugås Medlem Fauske AK kontakt e-post 906 16 946
Ina Sofie Brodahl Medlem Sportsklubben 09 kontakt e-post 414 63 650