Lover og bestemmelser

VEKTklasser gjeldene fra 1.1. 2018

Retningslinjer for laveste alderstrinn

Sanksjonsreglement_barneidrett

Startkontigenter og påmeldingsregler (utdrag av nasjonale tilleggsbestemmelser)

Priser for Brytelisens for 2016

VEKTklasser oppdatert 31.8.2015

Regler og vektklasser for sumobryting, oppdatert 1. sept. 2015

Hånbakregler oppdatert etter ting 2017

UWWs bryteregelverk på norsk (september 2018)

NBFs lov etter ting 2017

Nasjonale-tilleggsbestemmelser etter forbundstinget 2019

Tautrekking regler Norge