Håndbak

Håndbak

Norges Bryteforbund tok opp Norges Håndbak Forbund i bryteforbundet i oktober 1998.

Håndbak tilbys gjennom både egne håndbakklubber eller bryteklubber som har opprettet håndbak-grupper.

 
Kontaktpersoner for håndbak er:
 
Leder: David Eilertsen, mob. 90910445, david@bryting.no
 
Sekreteriat/streaming: Knut Bergan Sandbakken, mob. 
 
Dommeransvarlig: Tom Erik Berg, mob. 90858698, 
 
Markedsansvarlig:
 
Kommunikasjonsansvarlig: