Håndbak

Håndbak

Norges Bryteforbund tok opp Norges Håndbak Forbund i bryteforbundet i oktober 1998.

Håndbak tilbys gjennom både egne håndbakklubber eller bryteklubber som har opprettet håndbak-grupper.

Neste NM blir 8. april 2017 i Oslo. Se invitasjon her: NM invitasjon 2017