Håndbak

Håndbak

Norges Bryteforbund tok opp Norges Håndbak Forbund i bryteforbundet i oktober 1998.

Håndbak tilbys gjennom både egne håndbakklubber eller bryteklubber som har opprettet håndbak-grupper.

22. april 2016 inviterer Jølster Handbakklubb til Norgesmesterskap i håndbak, se invitasjon her: NM-i-Handbak-2016-Invitasjon docx