Regler og vektklasser

Brytereglene følger bestemmelser og regelverk fastsatt av World Armwrestling Federation (WAF).

Ved nasjonale turneringer i håndbak gjelder følgende aldersregler for startberettigelse. Aldersklassene gjelder alltid det kalenderåret utøveren fyller år.

  • Junior: Startberettiget det året utøveren fyller 16 år og til og med det år  utøveren fyller 20 år.
  • Senior: Startberettiget det året utøveren fyller 18 år.
  • Master: Startberettiget det året utøveren fyller 40 år.

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for gutter og herrer. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med ”-”. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med ”+”. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta, uansett vekt.

Jr. – gutter Sr. – herrer Master – herrer Funksjonsh. – herrer
-80 kg -65 kg Åpen Åpen
+80 kg -75 kg
-85 kg
-95 kg
-105 kg
+105 kg

Ved nasjonale turneringer gjelder følgende vektklasser for jenter og damer. Vektgrensene skal forstås som maksimalvekt og markeres med ”-”. Øverste vektklasse har ingen øvre grense og markeres med ”+”. Betegnelsen «åpen» betyr at klassen er åpen for alle som er kvalifisert til å delta, uansett vekt.

Jr. – jenter Sr. – damer Master – damer Funksjonsh. – damer
Åpen -60 kg Åpen Åpen
+60 kg

Deltakerne kan gå opp en vektklasse i forhold til kroppsvekt. Hvis en utøver er alene i en vektklasse og det er ingen deltakere i klassen over, gis det anledning til å spørre de aktive i vekten under om de er villige til å gå opp. Forutsetningene er at alle i vektklassen er enig og at ingen av disse allerede har gått opp en vekt.