UWW og Nasjonale forbund

Krav til dommere på stevner.

Det pålegger hver nasjon å stille med en dommer på alle stevner på UWW-kalenderen der nasjonen deltar med 4 eller fler brytere. For stevner hvor landslagene reiser, er dette noe NBF ordner og tar regningen for. Men plikten til å stille dommer gjelder også på stevner som klubber reiser til på eget initiativ. Hvis man ikke stiller med dommer vil UWW ilegge NBF en bot på 2000 CHF (tilsvarer ca 16000 kr med dagens kurs) Dette har skjedd tidligere, og NBF ønsker at vi gjennom bedre informasjon og kommunikasjon unngår at det skjer igjen. 

NBF ønsker å presisere følgende:

Når klubber reiser på internasjonale stevner hvor UWWs krav om dommer gjelder, må klubbene selv kontakte NBF v/dommerkomiteen for å skaffe dommer. Kostnadene ved å sende dommer må bæres av klubbene selv.

Hvis det ikke sendes dommer, vil kostnadene ved boten fordeles på de klubbene som deltar etter antall brytere de har med på stevnet.

Ved spørsmål, kontakt Jacob.haug@nif.idrett.no

 

Her finner du lenker til bryting spesifikt. Til andre forbund og UWW

logo
 

Danmarks Brydeforbund

Svenska Bröttningsforbundet

Finnish Wrestling Federation

Deutscher Ringer-Bund E.V.

USA Wrestling

Russiske Bryteforbundet

Hungarian Wrestling Federation