NBF styre har behandlet forespørsel angående schoolboys mesterskap.

Bakgrunn: I 2017 ble det vedtatt i NBFs styre at vi ikke sender utøvere til UWW schoolboys mesterskap. Det har kommet inn en forespørsel til styret vedrørende deltagelse i schoolboys EM i 2018.

Styret har på styremøtet 18. April 2018, tatt opp saken på nytt til vurdering. Og ikke gjort endringer i tidligere vedtak.

Mesterskap for Cadet er åpne for utøvere i alderen 15-17 år, mens schoolboys mesterskap er for aldersgruppen 13-15 år. NBF ser på deltagelse i mesterskap som en del av en langsiktig utvikling av utøverne, og ønsker ikke en for tidlig spissing og spesialisering mot mesterskap. I denne aldersgruppen ønsker vi at det jobbes utviklingsorientert med fokus på ferdighetsutvikling. I den sammenheng vil utøvere som er 15 år, og som landslagstrenerne mener har kvalitet nok til å delta og høste erfaring av deltagelse bli tatt ut til mesterskap i cadet.

Landslagsgutta holdt samling i Kirkenes for barn og ungdom

I helgen gikk april-stevnet av stabelen i Kirkenes. 

I den forbindelse reste deler av seniorlandslaget for menn oppover, for å holde en liten treningssamling for lokale barn og ungdom i Kirkenes. Mange glede og ivrige barn deltok på treningen hvor de fikk god veiledning av sine forbilder på landslaget. Per Anders Kure (National), Sebastian Aak (Kolbotn) og Håvard Jørgensen (Kolbotn) dro oppover sammen med Felix Baldauf og Fritz Aanes som trenere. 

På stevnet på lørdagen ble Per Anders 1., Sebastian 2. og Håvard 3. 

 

Årsmøte Hordaland Brytekrets 2018

Tirsdag 11 april ble det avholdt årsmøte i Hordaland Brytekrets. Det er fortsatt litt for lav bryteaktivitet men stor Håndbakaktivitet i kretsen.

Kretsen har en særdeles god og ryddig økonomi som gjør dem i god stand til å utvikle sporten vår. Sammen med NBF ble det vedtatt å lage en plan for utvikling av Håndbak og ikke minst fortsette med å jobbe for å få på plass et godt tradisjonelt brytemiljø igjen i Bergen, først og fremst gjennom Bergen Bryteklubb til å begynne med. 

Det ble også vedtatt at kretsen sammen med NBF skal jobbe sammen for å se om det kan være fornuftig å utarbeide en større region Vest fremfor kretser som idag stort sett følger fylkesgrensene.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå skal drive kretsen videre. Styret består nå av:

Leder:               Erling Midtun, Granvin Håndbakklubb

Nestleder:        Alexander Schive Bjerck, Bergen Bryteklubb

Styremedlem: Lars Holen, Os Håndbakklubb

Styremedlem: Ole MartinB Mundal, Bergen Bryteklubb

 

Nytt gledelig tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB

Under NM i Håndbak og Sumo i helgen fikk vi besøk av Marit Fagnastøl, Kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen DNB.

Våren 2016 leverte NBF en søknad om støtte til diverse utvikling, rekruttering og arrangementstiltak til Sparebankstiftelsen DNB. Gleden var stor når vi fikk kr 2.2 millioner. Dette har gitt NBF et stort løft i forhold til klubbutvikling, trenerutvikling, rekruttering, treningsutstyr og mye mer som vi ikke hadde klart uten støtten fra Sparebankstiftelsen DNB.

I februar leverte vi en ny søknad som bygger videre på de tiltak vi har gjort. I tillegg ønsker vi å fokusere også på rekruttering og utvikling særskilt for Håndbak.

Vi har nå fått svar fra Sparebankstiftelsen DNB og det er med stor glede og takknemlighet vi tar imot en ny støtte. Denne gang på kr 3 millioner. Dette gjør at vi kan utvikle oss videre og nå de ambisiøse målene vi har satt for våre idretter.