Anne-Lise Andresen godkjent som internasjonal dommer

Anne-Lise Andresen fra Halden bryteklubb deltok på graderingskurs under veteran VM i Finland i september og fikk i romjula den gledelige beskjeden om at hun har bestått. Hun er dermed internasjonal dommer kategori 3 og kan representere Norge som dommer på UWW-turneringer med unntak av mesterskap og noen andre utvalgte turneringer.

NBF har som mål å utdanne flere internasjonale dommere og er svært glade for at Anne Lise har klart første steg fra nasjonal til internasjonal dommer. Det er også i tråd med målet om flere kvinner i verv, eller som trenere og dommere i norsk bryting så det er veldig bra for brytenorge at hun har klart graderingen. Hun blir dermed de syvende internasjonale dommeren Norge har.

 

Norges Bryteforbund gratulerer!

 

Foto:Linn Sjöström

Trenerkurs våren 2017

Det er planlagt et trener 1 kurs i Molde 20-22 januar. Påmelding av deltagere til morten.sandnaes@nif.idrett.no

Deretter planlegger vi kurs:

24-26 februar

24-26 mars

31 mars – 2 april

21-23 april

De fire siste helgene er det ikke besluttet hvor kurset skal være. Vi vil gjerne at klubbene ser om det er hensiktsmessig å ha kurset hos dem.

Klubbene må/bør være et minimum antall deltagere på 8, men ikke nødvendigvis bare fra egen klubb.

Arrangør må tilrettelegge for følgende:

  • Matta ligger ute når det er praksis og treningstiden er avsatt til kurs (tider fremkommer i kjøreplan).
  • Eget egnet undervisningsrom for teori. (ikke i samme lokale som vi skal ha praksis.)
  • Prosjektor/ lerret/ kabel til elektrisk utstyr
  • Tilgang til enkel bevertning (kaffe/te)

En person møter på fredag for å informere instruktør om lokalene, overleverer nøkler/alarmkoder etc.

Når det gjelder bespisning så må gjerne klubbene bistå med det. Alternativt må deltagerne sørge for det selv.

Alle kostnader i forbindelse med bespisning og evtuell leie av lokaler betales av NBF.

Tildeling av kurshelger vil skje fortløpende men vi ønsker oss selvsagt en geografisk spredning.

Riktig god jul til alle i bryte – Norge!

 

Et svært begivenhetsrikt år for norsk bryting er i ferd med å ebbe ut.

Sportslige resultater

I 2011 la vi en langsiktig plan om å ta medalje i OL i 2016. Det var en fantastisk opplevelse å se Stig Andre Berge sikre seg bronsemedaljen i Rio. Måten han har profilert bryting i året som har gått er fantastisk.

Vi lykkes også med å kvalifisere Signe Marie Fidje Store som den første norske kvinnen i bryting til de Olympiske Leker, noe som viser at vi er på gang også på kvinnesiden

Grace lyktes ikke i OL kvaliken men viste ved å ta sølvmedalje på EM for senior og deretter vinne Golden Grand Prix i Baku at hun holder toppnivå. Vi kan ikke vente med å se henne i mesterskapene i 2017.

Håvard Jørgensen vant et suverent EM for cadet. Nå er det dannet et team OL 2020 på Kolbotn som det blir veldig spennende å følge.

Silje Kippernes tok en imponerende sølvmedalje i U23 EM

Trener apparatet

Ari Härkänen startet 1.12 som ny hovedtrener for senior landslaget og som ansvarlig for sentraliseringen. Vi har stor tro på at han vil kunne bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom flere år.

Lotta Andersson begynte i stillingen som hovedtrener for alle landslag for kvinner i november 2015. Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra både utøvere og klubber på det arbeidet hun har gjort. Vi var derfor svært glad for at Lotta i november i år signerte en langsiktig avtale med NBF. Lotta er i gang med å bygge et team av assistenter.

Eren Gjægtvig har vært i trenerapparatet over en lengre periode. Vi har nå inngått en ny avtale der han skal ha ansvaret for ungdom/junior samt være en ressurs både for Ari og Lotta. Eren er en fantastisk ressurs for norsk bryting og vi er veldig glad for at vi nå kan bruke mer av hans tid.

Et knallsterkt team til klubbutvikling og rekruttering

Morten Sandnæs begynte som ny generalsekretær 1. September. Vi ser allerede nå at han kommer til å bli en svært viktig brikke i å løfte NBF til neste nivå. Det er første gang vi har ressurser til å ha et helt årsverk som skal jobbe med forbundskontoret, klubbutvikling og rekruttering.

Noe av det første han har gjort er å rekruttere Eren Gjægtvik og Stig Andre Berge i deltids stillinger for å jobbe aktivt med klubbutvikling og rekruttering. Første aktivitet var en ”road trip” til Nordland og Troms. Stig har i tillegg vært på klubb besøk hos Snøgg og Bratt. Dette er bare begynnelsen

NBF har fått over 2 millioner kroner fra Sparebank stiftelsen til å bruke i arbeidet. Vi har nå gått til anskaffelse av utstyrspakker som vil bli gitt til klubbene i forbindelse med klubb besøk og der det blir lagt en konkret handlingsplan for den enkelte klubb.

Trenerutdanningen

Det er bred enighet om at vi trenger flere trenere for å kunne ta imot og beholde flere brytere.

I løpet av 2016 har nå over 100 personer deltatt i Trener 1, del 1. Dette er fantastisk bra. Vi håper mange av disse nå er i gang med Trener 1 del 2, som er et selvstudie på nett og deretter fullfører del 3 før de har fullført NBFs trener 1 utdanning. Vi er i gang med å lage trener 2, og vil i 2017 ha denne klar og ta fatt på arbeidet med å utdanne trenere for neste nivå.

Deler av midlene fra Sparebank stiftelsen vil også gå til utdanningen av trenere.

Ferdighetsbelte – rød tråd i treningsarbeidet

Mye av frafallet av unge brytere skyldes at vi har stort fokus på stevner og resultater. Et utvalg under ledelse av Britt Eli Pedersen planlegger nå et system for ferdighetsbelte i tråd med hva som finnes i andre idrettsgrener og som det amerikanske bryteforbundet har innført med stor suksess. Målsetningen er å motivere alle bryterne, ikke bare de som konkurrerer. Dette vil bli lansert i begynnelsen av 2017.

På kick off presenterte Mike Clayton, ansvarlig for trener og klubbutvikling i det amerikanske forbundet hvordan de brukte plakater som viste en råd tråd i treningsopplegget fra bryteskole og til voksen bryter.

NBF har under utarbeidelse tilsvarende plakater som er tenkt hengt opp i bryteklubbene slik at utøvere og foreldre kan forstå sammenhengen og jobbe etter en felles utviklingsmodell.

Ikke olympiske grener

De enkelte grenene som ikke er olympiske har ønsket å samordne seg for å skape en mer slagkraftig enhet.

Styret har derfor besluttet å organisere alle de ikke olympiske grener i en felles komite.

 

God jul og et godt nytt år!

 

Tom Holmen

President

Klubbutvikling i Bodø

Vi har begynt å besøke klubber for å få et innblikk i hva status er hos klubbene. Altså status innenfor økonomi, rekruttering/medlemshåndtering, sportslig, anlegg etc. Samtidig gir vi informasjon om hva NBF sentralt kan bidra med og ikke minst hva Idrettskrets/NIF kan hjelpe til med. Som en del av dette deler vi også, i samarbeid med Sparebankstiftelsen, ut utstyrspakker til klubbene vi besøker. I møtet med klubbene oppfordrer vi også sterkt til at klubbene oppretter kontakt med sin idrettskrets og begynner på en klubbutviklingsprosess sammen med dem. Det er derfor veldig gledelig å få referat fra første klubb/idrettskrets hvor steg en er gjennomført.

Tirsdag 13. desember gjennomførte Nordland idrettskrets ved undertegnede, sammen med Kristin Lundestad fra Olympiatoppen Nord-Norge, et møte med Bodø Bryteklubb her på Idrettens Hus.

Møtet var preget av god stemning, og klubben drives meget godt, slik vi ser det. På slutten av møtet ble det bestemt at klubben ønsker å gå i gang med klubbutvikling rett over nyttår, med mål om å ha ferdigstilt en Virksomhetsplan, som legges fram på klubbens årsmøte i mars. Klubben ble oppfordret til å stille med et stort antall av klubbens medlemmer på oppstartskvelden (som vi kaller ”Kick Off”) med et spesielt fokus på å rekruttere ungdom fra 13 år til å stille, både unge aktive, trenere og ledere.

Oppstart er planlagt onsdag 11. januar 2017 og planen ventes å ferdigstilles i løpet av mars. Vi venter å bruke ca 15-20 timer sammen med klubben i denne forbindelse.

Med vennlig hilsen

Anette Nybø
Rådgiver organisasjonsutvikling

I disse dager holder vi på med å lage en plan for videre klubbesøk utover i 2017. Dersom det er klubber som er ekstra ivrige på å få besøk er det bare å ta kontakt med forbundskontoret, så kan vi se om vi kan klare å «forsere» et besøk.