Tildeling av NM 2019

Det var nok en gang gledelig mange gode søkere til å arrangere de forskjellige mesterskapene i 2019.

 

På styremøte i forrige uke ble det besluttet at:

 

Tromsø BK skal arrangere LM G/P 12 og NM 15 – 2 Mars 2019

Urædd BK skal arrangere jr/ungdoms NM – 16-17 mars 2019

Sportsklubben 09 skal arrangere Senior NM – 2 februar 2019

 

I 2019 er det Norge som er arrangør av Senior Nordisk. Dette stevnet er besluttet lagt til Kristiansund og IL Braatt. Dato for stevnet er ikke satt enda og vil publiseres så fort det er klart

Utlysning av midler fra ExtraStiftelsen for 2018/2019

Alle idrettslag kan søke om midler til ExtraStiftelsen via Norges idrettsforbund. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere:

  • mennesker med funksjonsnedsettelse
  • mennesker med innvandrerbakgrunn
  • mennesker med lav betalingsevne
  • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år. 

Søknadsfrist
For prosjekter med oppstart høst 2018: 15. februar 2018.

For å bli opprettet som søker
Idrettslag og må ta kontakt med sitt særforbund (særidrettslag) eller idrettskrets (fleridrettslag) for å avklare:

  • om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  • om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.

Send deretter en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen. Du opprettes eventuelt som søker og får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/extrastiftelsen-helse-og-rehabilitering/

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. juni 2018.  

Spørsmål: line.hurrod@idrettsforbundet.no

Mvh NIF Informasjon 

Bestilling av Anthrax Brytedrakter for ungdom og junior

Det er tid for å bestille landslagsdrakter for de som trenger det for årets sesong og mesterskap. 

For å gjøre det på den enkleste måten for alle har vi laget et elektronisk bestillingsskjema som ligger på nettsiden. For å bestille drakt går dere inn på siden, og fyller inn størrelse, navn etc. I tillegg betaler dere inn pengene på konto: 7058.05.30360, og merker betalingen med «brytedrakt, navn». Prisen er 980 kr pr sett, frakt kommer i tillegg. Skjemaet ligger ute på nettsiden frem til 10. februar kl 1500. Da sjekker vi bestillingene opp mot innbetalingene og sender inn bestilling på det som er gjort opp. 

Skjema og mer informasjon finner dere her: Bestilling av drakter

Det er ca 4 ukers produksjonstid, så da er draktene forhåpentligvis klare til utlevering rundt ungdom/junior EM og klare til bruk for aktiviteten som skjer etter det. 

De jentene som bestilte fra Lotta under samlingen, deres drakter er sendt til bestilling slik at de forhåpentligvis er klare til Klippan. 

For utøvere på seniorlagene som trenger draktsett; ta kontakt med Jacob Haug

Ved spørsmål: jacob.haug@nif.idrett.no

Rekord stor påmelding til senior NM i Bodø.

Om en uke braker det løs med NM for senior i Bodø, og arrangørklubben melder om at alt ligger til rette for et kanon arrangement.

Ikke bare virker det som om alt ligger tilrette på det arrangementstekniske, men deltagelsen er også veldig god.

Tommy Skauen har gitt oss litt fin statistikk:

Det er påmeldt 91 deltagere til NM i Bodø
Det er faktisk lenge siden (4 år) – at det har vært over 90 deltagere på senior-NM. Nå er det igjen påmeldt 91 deltagere. Det er fire år siden det har vært 90 deltagere på senior NM i Tromsø 2014.

Her kan du lese antall bryte deltagere fra fristil og gresk-romersk som har vært med på de fem siste årene.
* NM i Oslo 2013: 64 deltagere, 14 kvinner og 50 herrer.
* NM i Tromsø 2014: 90 deltagere, 27 kvinner og 63 herrer.
* NM i Fauske 2015: 57 deltagere, 11 kvinner og 46 herrer.
* NM i Kristiansund 2016: 59 deltagere, 11 kvinner og 48 herrer.
* NM i Fredrikstad 2017: 74 deltagere, 19 kvinner og 55 herrer.
* NM i Bodø 2018 – Her er det påmeldt 91 deltagere, 24 kvinner og 67 herrer.