Julebrev fra presidenten 2018

Norge utvikler seg videre som brytenasjon

2018 går inn i historien som nok et sterkt år for norsk bryting. Vi fortsetter vår positive medlemsutvikling. Veksten kommer både i etablerte og i nystartede klubber. Nyetableringene er selvfølgelig veldig hyggelig. Det er en glede at at brytesporten fenger flere, at større deler av landet får muligheten til å trene bryting og at organisasjonen vår blir mer robust.

Det er også meget gledelig at flere klubber ser verdien av klubbutvikling. Vi trenger å bli flinkere til å engasjere flere i så vel sportslig som organisasjonsutvikling. Klubbene er den viktigste enheten i enhver idrettsorganisasjon. Gode klubber, med dyktige trenere, oppmenn, ledere, dommere, stevnearrangører og alle andre frivillige oppgaver er avgjørende for at vi skal utvikle oss som idrett..

Sportslige resultater

På tampen av året er det gledelig å minne hverandre om noen av våre sportslige høydepunkter.

Aller øverst i år rager Grace Bullen og Stig Andre Berge med henholdsvis gull i U23 VM og sølv i EM.

Per-Anders Kure klarte bronse i junior VM, Silje K. Kippernes, Iselin M. Solheim, Oscar Marvik og Morten Thoresen klarte alle bronse i EM i U23. Excause Mukubu og Marion Bye klarte bronse i Em for ungdom. Samlet tok Norge topp 5. plasseringer i alle mesterskap. Totalt 16 plasseringer i topp 5, hvorav 9 medaljer, fordelt med 5 på herresiden og 4 på damesiden. Martin Dalsbotten ble verdensmester for veteraner. I tillegg hentet Norge hele tjuefem medaljer i de nordiske mesterskapene.

Vi hevder oss også i de ikke-olympiske grenene. Cesilie H. Magnussen ble juniorverdensmester i sandbryting. Charlotte Skauen klarte sølv i senior. Marine Holmeid Asplund ble europamester for ungdom i sumo og våre håndbakbrytere vante hele fem VM-sølv i masterklassene.

Det er på sin plass å gratulere utøverne og det sportslige apparatet med et meget godt 2018, vi bør alle være stolte av disse resultatene. Vi har en gruppe med dedikerte utøvere som ønsker seg fremover, og vi skal som forbund tilrettelegge etter beste evne og vilje, slik at de som virkelig ønsker å nå langt kan få muligheten til dette.

Det er bare å se frem mot 2019 som blir et ekstremt spennende år med VM som første kvalifisering til OL i Tokyo 2020.

NBF styrker administrasjonen

Et av brytetingets mål for NBF er å styrke oss profesjonelt og kompetansemessig, herunder å utvide vår administrasjon. I 2018 har vi klart det ved å ansette Jon Isaksen som utviklingskonsulent. Jon vil fungere som et bindeledd mellom klubb og forbund gjennom sitt arbeide som blant annet innbefatter klubbutvikling. Vi som forbund ønsker gode systemer, og en god helhet slik at både klubber og forbund blir mindre personavhengig.

Norges Bryteforbund vil fortsette å forsterke innsatsen for å støtte opp under den organisatoriske utviklingen av både klubbene og vår sentrale organisasjon. NBF har hatt en besøksrunde i klubbene, og er klare for videre oppfølging. Forbundet ønsker å samarbeide tett med de som ønsker å gå mer i dybden på klubbutvikling. Robuste klubber er avgjørende for å kunne rekruttere og ivareta barn og ungdom.

Under NBFs kick off i høst  ble det blant annet lansert en ny strategi der det satses på utviklingssamlinger. Disse samlingene blir avviklet ute i regionene der forbundet stiller med trener kompetanse sammen med klubbene. Her skal både gresk-romersk og fristil være dekket. Disse samlingene vil bli en god møteplass som vil utvikle utøvere, trenere og klubb samt samarbeidet mot forbundet. Dette treffpunktet gir oss en mulighet til å dra en råd tråd gjennom hele det sportslige arbeidet. Informasjon rundt disse samlingen kommer ut fra forbundskontoret og det er allerede satt dato for de første samlingene. Ta kontakt med kontoret og Jon dersom dere ønsker mer informasjon.

På Håndbakens kick off ble det gode diskusjoner på hvordan vi skal bli flere, både klubber og utøvere. Ikke minst ble det delt mye informasjon om hvordan drive klubb og hva forbundet kan bidra med.

Årets kick off ble en positiv opplevelse med godt oppmøte og mange gode diskusjoner. Disse diskusjonene viser at det er stor villighet til å utvikle bryteforbundet til beste for alle fremover. NBF vil videreutvikle kick off arrangementene til å være den viktigste møteplassen for å drive utviklings og informasjonsarbeid for organisasjonen vår og vi satser på enda høyere deltakelse neste år.

Rekruttering og trenerkurs

Som alltid kommer vi tilbake til rekruttering. NBF har hatt gjennomgang av trenerkursene og vil på nytt sette trykk på disse kursene i 2019. Vi ser det som svært viktig at vi er i stand til å lede flere trenere gjennom denne løypa. Vi håper alle klubben vektlegger på bryteskoler og nybegynnerpartiene. Kartlegging avdekker at antall trenere er en stor flaksehals mht kapasitet på bryteskolene.

Innenfor håndbak er det nå en meget god utvikling i klubber og medlemsmasse, NBF vil komme i gang med klubb-besøk og oppfølging av håndbakklubbene i 2019. Håndbak har et stort og uforløst potensial som vi ønsker å utvikle.

Vi vet at det har gått mange diskusjoner rundt i landet etter presiseringen av barne og ungdomsidretts-bestemmelsene. Her har NIF satt ned foten for hva som rett forståelse. Vi har tilpasset våre retningslinjer så godt som mulig i forhold til dette..

NM uka 2019 i Stavanger

NM uka 2018 ble en suksess for sandbrytinga. Grenen passer utmerket til konseptet, og viste seg å være svært tv-vennlig. Dette må vi ta vare på og videreutvikle.

NM-uka i 2019 blir også i Stavanger. Neste år vil også fristil herrer og håndbak bli arrangert under NM uka. Dette blir særdeles spennende og vi oppfordrer klubbene til deltakelse. Vi ønsker også Stavanger bryteklubb lykke til, da de vil bli sterkt delaktig i arrangementet. 

Rekruttering av dommere

Våre dommere gjør en kjempejobb for idretten vår, både innlands og utenlands, vi skal være stolte av deres bidrag. Vi har et sterkt behov for økt rekrutering av nye dommere for fremtiden, og oppfordrer derfor klubbene til å tenke rekruttering i det nye året.

Økonomi og andre utfordringer

Under mer utfordrende punkter kan det nevnes at økonomi er og blir en stor utfordring for mange av de som ønsker å satse bryting. Det koster å leve og drive idrett i Norge, noe vi også ser igjen i andre idretter. NBF er som mange forbund avhengige av egenandeler for å kunne tilby et godt nok sportslig opplegg. Det arbeides kontinuerlig med å utnytte ressursene så godt som mulig, og samtidig holde egenandelene så lave som mulig. Vi ønsker å ta med så mange som mulig lengst mulig, under forutsetning av seriøsitet.

Til slutt gleder oss til mange spennende brytebegivenheter i 2019. Våre NM er kanskje vårt viktigste utstillingsvindu for resten av Norge. Vi ønske alle neste års NM arrangører lykke til med mesterskapene. Vi håper på høy kvalitet på både det sportslige og på arrangementene. I mellomtiden…

God jul og et godt nytt år!

 Ørjan Wenberg,  President

Første utviklingssamling er satt!

Den første utviklingssamlingen er klar og tar for seg bryteklubbene i Møre og Trøndelag.

Denne vil bli avholdt i Braatthallen, Kristiansund den 4-6 Januar.

Opplegget er klart, og vi er klare for en helg full av mestring, ferdighets utvikling, glede og motivasjon.

 

Påmeldingen og info er sendt til alle de aktuelle klubbene.

Håper på stort oppmøte av utøvere og trenere,

Vi sees!