Årsmøte Hordaland Brytekrets 2018

Tirsdag 11 april ble det avholdt årsmøte i Hordaland Brytekrets. Det er fortsatt litt for lav bryteaktivitet men stor Håndbakaktivitet i kretsen.

Kretsen har en særdeles god og ryddig økonomi som gjør dem i god stand til å utvikle sporten vår. Sammen med NBF ble det vedtatt å lage en plan for utvikling av Håndbak og ikke minst fortsette med å jobbe for å få på plass et godt tradisjonelt brytemiljø igjen i Bergen, først og fremst gjennom Bergen Bryteklubb til å begynne med. 

Det ble også vedtatt at kretsen sammen med NBF skal jobbe sammen for å se om det kan være fornuftig å utarbeide en større region Vest fremfor kretser som idag stort sett følger fylkesgrensene.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå skal drive kretsen videre. Styret består nå av:

Leder:               Erling Midtun, Granvin Håndbakklubb

Nestleder:        Alexander Schive Bjerck, Bergen Bryteklubb

Styremedlem: Lars Holen, Os Håndbakklubb

Styremedlem: Ole MartinB Mundal, Bergen Bryteklubb