Avholdt årsmøte i Hordaland Brytekrets

Tirsdag 4 april ble det avholdt årsmøte i Hordaland Brytekrets. I de senere år har det vært liten aktivitet i kretsen og bryteklubbene men god aktivitet i Håndbakklubbene.

Kretsen har en særdeles god og ryddig økonomi som gjør dem i god stand til å utvikle sporten vår. Sammen med NBF er det laget en plan i forhold til å få på plass et godt tradisjonelt brytemiljø igjen i Bergen, først og fremst gjennom Bergen Bryteklubb til å begynne med. Samtidig er det flere gode miljøer rundt en del Håndbakklubber som man nå skal forsøke å løfte enda mer.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå skal drive kretsen videre. Styret består nå av:

Leder:               Erling Midtun, Granvin Håndbakklubb

Nestleder:        Alexander Schive Bjerck, Bergen Bryteklubb

Styremedlem: Frode Veim Haugland, Os Håndbakklubb

Styremedlem: Ole MartinB Mundal, Bergen Bryteklubb

Varamedlem: Linda Blom Nilsen, Stord Håndbakklubb