Ekstra dommerkurs i forbindelse med Rallarcup

Det vil bli avholdt et ekstra dommerkurs for de som skal gradere fra kretsdommer til forbundsdommer,  fredag 26. februar fra klokken 18:00 til 21:00, på NBFs kontor på Ullevål.

Påfølgende praksis og eksaminering vil skje lørdag på Rallarcup på Notodden.

Pris for kurset er 200,- pr person, betales på konto til forbundet  enten på kursdagen eller stevnedagen.

Den enkelte deltager må være «anbefalt» fra kretsens dommeransvarlig og påmeldt direkte til leder av dommerkomiteen Hans-Marius Meland.

Kretsdommere som ønsker gradering må ha kretsdommerkurs i bunn og bør ha erfaring fra 5-6 stevner.

Ytterligere info kan fås fra med direkte henvendelse til Hans-Marius Meland (Tlf: 99165423)