Endring i plan for junior jenter – Nordisk

Det tidligere publiserte uttaket for junior nordisk har basert seg på en forståelse av at det i år skulle arrangeres junior nordisk for jenter. Nå som invitasjonen har kommet ut har vi blitt klar over at dette ikke er tilfelle. 

Det vil tas en ny avgjørelse i nordisk samarbeid senere i år om det skal innføres fra 2020. 

NBF jobber med å finne en alternativ turnering for junior jenter den samme helgen.