Forbundsting 2019

Norges Bryteforbund ønsker alle klubber/lag og kretser hjertelig velkommen til årets bryteting, som vil bli arrangert i Oslo 15. juni kl. 10.00, på Hotell 33 (Østre Aker vei 33, 0581 Oslo)

Forslag som ønskes behandlet må være Norges Bryteforbund i hende innen lørdag 18. mai, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 8.

Forslag til valgkomiteen må sendes President i NBF, Ørjan Wenberg, på epost orjan@wenberg.no

Det vil avholdes ledermøte i forkant av tinget på samme sted fra kl 18.00 på fredag 14 juni. Egen innkalling til ledermøte vil komme senere.

På Tinget (lørdag) vil delegatene bli servert kaffe/te og lunsj.

For påmelding ber vi om at vi får tilsendt informasjon om klubb, delegat og delegatens e-post adresse. Minner om at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling). Påmeldingen må være i hende forbundets kontor innen 18. mai. Påmeldingen sendes til morten.sandnaes@nif.idrett.no. For overnatting i forbindelse med ledermøte og Tinget ber vi om at de som ønsker overnatting gir beskjed om dette samtidig som det meldes på kandidater.

Tingdokumenter vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte og samtlige klubber, samt bli lagt ut på NBF sin hjemmeside.

Det benyttes reisefordeling på tinget, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 9. Det vises også til reglene om subsidiering av reiseutgiftene for fordeling.

Forbundet vil minne om at eventuelle utestående fordringer medfører tap av stemmerett på forbundstinget. Forfalte fordringer må betales innen 18. mai 2019.

Med sportslig hilsen
Norges Bryteforbund

Ørjan Wenberg
President