Forbundstinget 2017

Norges Bryteforbund ønsker alle klubber/lag og kretser hjertelig velkommen til årets bryteting, som vil bli arrangert på Kolbotn 17. juni kl. 10.00, på Hotell Mastemyr (Lienga 11, 1410 Kolbotn)

Forslag som ønskes behandlet må være Norges Bryteforbund i hende innen lørdag 20. mai, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 8. Vi vil gjerne at Forslagsark til Ting 2017 benyttes i forbindelse med innsendelse av forslag til tinget.

Forslag til valgkomiteen må sendes President i NBF, Tom Holmen, på epost tom.holmen@gmail.com

Det vil avholdes ledermøte i forkant av tinget på samme sted fra kl 18.00 på fredag 16 juni. Egen innkalling til ledermøte vil komme senere. Det blir en felles middag etter ledermøtet fredag.

På Tinget (lørdag) vil delegatene bli servert kaffe/te og lunsj.

For påmelding ber vi om at vi får tilsendt informasjon om klubb, delegat og delegatens e-post adresse. Minner om at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling). Påmeldingen må være i hende forbundets kontor innen 20. mai. Påmeldingen sendes til morten.sandnaes@nif.idrett.no. For overnatting i forbindelse med ledermøte og Tinget ber vi om at de som ønsker overnatting gir beskjed om dette samtidig som det meldes på kandidater.

Tingdokumenter vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte og samtlige klubber, samt bli lagt ut på NBF sin hjemmeside.

Det benyttes reisefordeling på tinget, jfr. Lover for Norges Bryteforbund § 9. Det vises også til reglene om subsidiering av reiseutgiftene for fordeling.

Forbundet vil minne om at eventuelle utestående fordringer medfører tap av stemmerett på forbundstinget. Forfalte fordringer må betales innen 20. mai 2017.

 

Med sportslig hilsen

Norges Bryteforbund

 

Tom Holmen                                                             Morten Sandnæs

President                                                                  Generalsekretær