Grace seedet før senior VM

Nytt av året er at UWW har innført en seeding av de fire beste i hver vekt basert på ranking. Det har vært 4 ranking stevner, pluss kontinentale mesterskap som har dannet grunnlaget for rankingen. 

Grace har gjennom sine resultater i Klippan og Polen Open blitt rangert som nummer 4 og er dermed seeded i trekningen. Systemet vil fungere slik at nr 1 vil bli plassert øverst i første tablået. Nr 2 nederst i nedre tablå, nr 3 øverst i det nedre tablået og nummer 4 nederst i den øvre tablået. 

I hvilken grad rankingen vil få en stor betydning fremover kommer også an på hvilke stevner som velges ut til å utgjøre rankingen.