Idrettsregistrering 2019

30 april er frist for Bryteklubbenes viktigste rapport.

Det er veldig viktig at alle Bryteklubber avgir sin samordnede registrering innen 30. april. Tallene betyr mye for forbundets evne til å drifte hele virksomheten

Ifølge lover og bestemmelser i Norges Idrettsforbund er alle klubber som er tilsluttet NIF, pliktige til å avgi det som kalles «samordnet registrering» hvert år innen 30. april. Det er fire hovedpunkter klubbene skal igjennom i denne registreringen:

  • Registrering av nøkkeltall
  • Foreningens medlemstall
  • Aktivitetstall – tall som forteller om medlemmenes aktivitet
  • Opplysninger om merverdiavgift som gir grunnlag for refusjon

– Alle klubbene skal ha fått informasjon om denne registreringen direkte fra Norges Idrettsforbund, så det bør være klart for alle hva de skal gjøre. Men om noen skulle trenge hjelp, vil vi i administrasjonen i Norges Bryteforbund være tilgjengelige «døgnet rundt» frem til 30 april. For det er svært viktig at disse tallene er på plass innen 30. april, og vi ber klubbene vie punktet «aktivitetstall» ekstra oppmerksomhet.

Husk all aktivitet i foreningen

– Medlemstallet i foreningene er det det er, men det er viktig også å rapportere om medlemmenes aktivitet, og i den forbindelse skal all aktivitet og alle som på en eller annen måte har vært aktive i foreningen, rapporteres inn.

Og et aktivt medlem kan være så mangt. Det er alle som konkurrerer, alle som trener, alle i klubben som rett og slett trener regelmessig.

– Tenk igjennom all aktivitet. De som står i kiosken, er med på dugnader, sitter i styrer og utvalg er også aktive medlemmer.

Fem idrettsgrener

Vi minner om at Norges Bryteforbund har fem «idrettsgrener» i NIF-systemet:

  • Fristil bryting
  • Gresk/Romersk bryting
  • Sandbryting
  • Håndbak
  • Sumobryting

Aktivitet i alle disse grenene skal rapporteres, og de som er aktive i flere grener skal rapporteres i der de er aktive. Det vil si at Bjørn som trener både Håndbak og Gresk/Romersk bryting, skal telles med i begge grenene.

Flere av våre klubber fikk underkjent tall fra 2017. Dette handlet først og fremst om at man registrerte alle sine utøvere i alle fem grener, noe NIF mente ikke kunne være riktig. Forbundet har hatt mange samtaler med NIF om dette i ettertid og forståelsen av at mange av våre utøvere kan drive med flere av våre grener i løpet av et år er nok mye større nå. Det er vel heller tvilsomt at alle våre jenter også trener/konkurrerer Gresk/Romersk og at 100% av alle utøverne driver med alle grenene er nok også tvilsomt. At mange gjør det, er det forståelse for.

Husk også å få registrert alle som ikke er funksjonsfriske i tallene. Dette er viktige tall å forholde seg til

Gir grunnlag for NBFs drift

– Hvorfor er disse tallene så viktige?

– Medlemstall og aktivitetstall gir grunnlag for de økonomiske tilskuddene vi får fra Norges Idrettsforbund, noe som igjen er selve grunnlaget for driften av Bryteforbundet og den servicen vi kan yte overfor klubbene. Derfor er det viktig å få et så fullstendig bilde av aktivitetene som foregår i Bryteklubbene som mulig, slik at de ikke blir underrapportert fordi man unnlater å tenke igjennom hva som faktisk er av aktivitet i foreningen sin, fordi det kanskje er vanskelig å sette tall på det som foregår.

– vår oppfordring for årets registrering er derfor at man forsøker å gå nøye igjennom all aktivitet etter NIFs kriterier som foregår i klubben.

– Hva skjer om man ikke overholder fristen?

– I første omgang får foreningen en telefon fra Morten Sandnæs på forbundskontoret, men om klubben unnlater å rapportere, blir konsekvensen til syvende og sist at den strykes som klubb i NIF-systemet.

Vil hjelpe «døgnet rundt»

Vi gjentar at NBFs administrasjon står til tjeneste «døgnet rundt» frem til 30. april. Man kan også få hjelp til utfylling og registrering hos NIFs «Idrettssupport», som har telefon 21029090.

– En typisk problemstilling er at klubben har valgt nytt styre nå i vinter og at avgått leder har glemt å gi registreringstilgang til ny leder og nytt styre. Da må man ringe til Idrettssupport for å få tilgang. Vi håper og tror at alle Bryteforbundets klubber har gjort sin plikt innen klokka slår 24:00 tirsdag 30. april.