Info om Veteran VM

Veteran VM er ikke mange måneder unna, og det er på tide å begynne å tenke på de praktiske tingene rundt VM.

For at det skal være enklest for alle, og at vi kan ha en god oversikt over hvor mange som reiser og hva det vil koste kommer det litt informasjon.

Link til programmet: https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-37?tab=schedule

Påmeldingen må skje gjennom UWW sitt system, og NBF. Alle som skal delta må ha gyldig UWW lisens for 2019. Frist for å løse lisens settes til 31. Juli.

Om UWW lisens se her: http://www.bryting.no/bryting/uww-lisens/

Dere som har profil sender legeerklæring og kvittering på betaling til jacob.haug@nif.idrett.no

Dere som ikke har UWW profil allerede, må sende inn alt som trengs (beskrevet i linken over)

Så lenge det er mer enn 3 deltagere, må man stille med en dommer. Kostnaden til dommer deles likt på deltagerne. Kostnaden for dommer til Georgia vil være på ca 20000 kr.

Innen 31. Juli melder dere fra til Robin Christensen Robin Christensen post@straumsjoen.noom dere ønsker å delta på veteran VM (bindende påmelding). Dere melder fra om hvilken klasse og vekt, samt hvilke dager dere skal være akkreditert.  Etter det vil vi kunne regne ut hva den totale kostnaden blir for den enkelte.

Dere betaler 140 CHF pr dag dere skal være akkreditert, samt andel av dommerkostnaden. Betalingsfrist på dette er 15. August.