Informasjon om utstyrsreglement ved større stevner og mesterskap i Norge.

Under helgens NM og LM i Halden ble det reist spørsmål om barneidrettsbestemmelsene (som er til for å ivareta barn i idretten og sørge for at de opplever inkludering og idrettsglede) trumfer våre særidrettsregler, da med spesiell tanke på utstyrsreglementet.

NBF har fått sjekket opp med NIFs juridiske avdeling, samt NIFs barneidrettsansvarlige og vi har nå fått en avklaring. Særidrettes lover og bestemmelser går over barneidrettsbestemmelsene på dette punktet. Med andre ord, krav til bekledning og utstyr er absolutt for utøvere som konkurrerer i aldersbestemte klasser (fom. G/P 12 og oppover).

Minner om at for nybegynnere, knøtt og bryteskole så er kravet til utstyr ikke like strengt (fra «Retningslinjer for laveste alderstrinn»):

«Antrekk
Det oppfordres til å benytte vanlig bryteantrekk, men det meste av idrettsantrekk kan godkjennes. Det er dermed ikke ett krav at utøveren skal ha bestemte brytesko eller brytedrakt