Jon Isaksen ansatt som ny Utviklingskonsulent i NBF

Vi har blitt enige med Jon Isaksen om at han begynner som utviklingskonsulent fra 15 august.

Jon var landslagsbryter frem til OL 2016 og har en Bachelor i Idrettvitenskap og er også utdannet Idrettspedagog. Han har også flere års erfaring med  trening og aktivisering av barn og ungdom.

Jon kommer sammen med Generalsekretær til å jobbe med klubbutvikling og skal hjelpe klubbene med rekrutteringsarbeid. Han vil være ansvarlig for utviklingstiltak i regionene og ha ansvar for trenerutdanningen vår. Han vil også være hovedkontakt mot våre ikke olympiske grener og ha et særlig ansvar for utviklingstiltak i Håndbak og innenfor Paraidrett.

Med Jon på plass, tror vi at vi skal være godt rustet til å fortsette fremgangen vi nå opplever for Norsk Bryting.