Klubbutvikling i Bodø

Vi har begynt å besøke klubber for å få et innblikk i hva status er hos klubbene. Altså status innenfor økonomi, rekruttering/medlemshåndtering, sportslig, anlegg etc. Samtidig gir vi informasjon om hva NBF sentralt kan bidra med og ikke minst hva Idrettskrets/NIF kan hjelpe til med. Som en del av dette deler vi også, i samarbeid med Sparebankstiftelsen, ut utstyrspakker til klubbene vi besøker. I møtet med klubbene oppfordrer vi også sterkt til at klubbene oppretter kontakt med sin idrettskrets og begynner på en klubbutviklingsprosess sammen med dem. Det er derfor veldig gledelig å få referat fra første klubb/idrettskrets hvor steg en er gjennomført.

Tirsdag 13. desember gjennomførte Nordland idrettskrets ved undertegnede, sammen med Kristin Lundestad fra Olympiatoppen Nord-Norge, et møte med Bodø Bryteklubb her på Idrettens Hus.

Møtet var preget av god stemning, og klubben drives meget godt, slik vi ser det. På slutten av møtet ble det bestemt at klubben ønsker å gå i gang med klubbutvikling rett over nyttår, med mål om å ha ferdigstilt en Virksomhetsplan, som legges fram på klubbens årsmøte i mars. Klubben ble oppfordret til å stille med et stort antall av klubbens medlemmer på oppstartskvelden (som vi kaller ”Kick Off”) med et spesielt fokus på å rekruttere ungdom fra 13 år til å stille, både unge aktive, trenere og ledere.

Oppstart er planlagt onsdag 11. januar 2017 og planen ventes å ferdigstilles i løpet av mars. Vi venter å bruke ca 15-20 timer sammen med klubben i denne forbindelse.

Med vennlig hilsen

Anette Nybø
Rådgiver organisasjonsutvikling

I disse dager holder vi på med å lage en plan for videre klubbesøk utover i 2017. Dersom det er klubber som er ekstra ivrige på å få besøk er det bare å ta kontakt med forbundskontoret, så kan vi se om vi kan klare å «forsere» et besøk.