Ledermøte 10. – 11. juni i Fredrikstad

Ledermøtet i NBF arrangeres hvert år det ikke er bryteting.

I år vil ledermøtet bli avholdt 10. – 11. juni i Fredrikstad, fra kl. 1800 fredag til lunsj lørdag.

Lag-NM avholdes i Fredrikstad på lørdag ettermiddag, så alle deltagere får dermed anledning til på kort tid å skifte fra ansvarlige ledere til entusiastisk publikum.

Mer detaljert program kommer senere, men overskriftene vil bli NBFs sportslige utvikling og rekruttering

Inntil videre – hold av datoene