Minner om spørreundersøkelsen sendt klubbene angående utdanning

NBF ønsker å minne dere på å svare på undersøkelsen sendt ut angående utdanning av trenere. 

Ca 60% av klubbene har ikke svart enda. 

Hjelp oss å kunne tilby best mulig trenerutdanning.