NBF med rekrutteringsoffensiv – premie til klubb med størst økning i lisenser

Norsk bryting har gode muligheter til betydelig vekst, men det forutsetter mer systematisk arbeid med rekruttering i hele organisasjonen.

På sommerens ledermøte vil det bli lagt fram en helhetlig rekrutteringsstrategi, men arbeidet har begynt.

På  ledermøtet vil den klubb med størst økning i lisenser bli premiert, se detaljer nedenfor.

Norsk bryting kan bli en langt større idrett enn i dag. Bryting har er ideell for trening av motorikk, spenst og styrke for barn, unge og voksne. Treningen er intens, men uten slag, spark eller farlige kollisjoner og foregår på mye matter. Idretten appellerer til mange, også fordi det verken kreves mye personlig utstyr eller forkunnskaper for å starte. Men for å vokse trenger vi:

  • Mer synlighet
  • Bedre lokaler
  • Flere trenere, og andre ressurspersoner
  • Flere klubber
  • Samt et større og bedre apparat som kan organisere idretten enda bedre

Mao vi både kan og bør bli langt flere brytere.

Vekst i antall brytelisenser er det som tydeligst viser om norsk bryting vokser eller ikke. På sommerens ledermøtet vil den klubben som har størst økning i lisenser i forhold til 2015 bli premiert. Alle lisenser teller, så vel lisenser for knøtter, som konkurransebrytere og voksne som bare trener. De ti best klubber vil få heder og ære (diplom). Klubben med størst økning vil vinne klær fra 2xU til en verdi av kr 10 000 (ev. mye klær med kr 10 000 i subsidie). Vinnerklubben får også en egen treningskveld med en av våre landslagstrenere (fritt valg).

Forbundsstyret er sikker på at alle i norsk bryting ønsker vekst og har nedsatt en egen rekrutteringskomité under ledelse av visepresident Ørjan Wenberg, som på sommerens ledermøte (10. – 11. juni) vil legge fram en vekststrategi for norsk bryting.

Komiteen har allerede kommet godt i gang med arbeidet og har initiert flere tiltak, herunder en mer systematisk trenerutdanning. Fram mot sommerens ledermøte utfordrer rekrutteringskomiteen alle klubber til:

  • Å tenke gjennom hva som skal til for at egen klubb kan rekruttere flere brytere og holde enda bedre på de som er aktive
  • Bidra til at alle som trener løser brytelisens

Rekruttering 1Barn jenter bryting308179457703062014-CorBa-0025grace5_nimageIMG_1387Eren i Bø 3Dommer Kickoff_2015

Jørn Kjelsnes Frivik (til høyre) tok Norges første gullmedalje i håndbak-VM for funksjonshemmede.image