NBF styre har behandlet forespørsel angående schoolboys mesterskap.

Bakgrunn: I 2017 ble det vedtatt i NBFs styre at vi ikke sender utøvere til UWW schoolboys mesterskap. Det har kommet inn en forespørsel til styret vedrørende deltagelse i schoolboys EM i 2018.

Styret har på styremøtet 18. April 2018, tatt opp saken på nytt til vurdering. Og ikke gjort endringer i tidligere vedtak.

Mesterskap for Cadet er åpne for utøvere i alderen 15-17 år, mens schoolboys mesterskap er for aldersgruppen 13-15 år. NBF ser på deltagelse i mesterskap som en del av en langsiktig utvikling av utøverne, og ønsker ikke en for tidlig spissing og spesialisering mot mesterskap. I denne aldersgruppen ønsker vi at det jobbes utviklingsorientert med fokus på ferdighetsutvikling. I den sammenheng vil utøvere som er 15 år, og som landslagstrenerne mener har kvalitet nok til å delta og høste erfaring av deltagelse bli tatt ut til mesterskap i cadet.