NIF Olympisk akademi 2019

Hvert år arrangerer Norges Idrettsforbund (NIF) Norges Olympiske Akademi, en møteplass for unge ressurspersoner mellom 18-29 år i Norsk idrett. Her møtes alt fra unge frivillige, trenere til styremedlemmer på klubbnivå, særforbund, idrettskrets, dommere og ansatte. 

I år var jeg, Kristina Ness (Styremedlem i NBF) en av de rundt 50 deltagerne som fikk være med på arrangementet. Tidligere år har også Selma Pedersen, Vadsø AK deltatt.

Dette året ble akademiet avholdt 1.-4 august på Nansenskolen i Lillehammer, en helg fylt med faglig påfyll og nettverksbygging.

Temaet for årets akademi var «Viljen til å si det!» med fokus på kommunikasjon. Årets program var fylt opp med mange interessante forelesninger og workshops, hvor vi jobbet i små grupper på tvers av ulike idretter og verv i norsk idrett. Årets foredragsholdere og tema var:

  • Svein Graff (Norges Fotballforbund)

– Hva er kommunikasjon og hvordan kommunisere  

  • Michael Eriksson (PR Ansvarlig Helly Hansen)

– Bruk av sosiale medier

  • Sondre Sande Gullord (Styremedlem NIF)

 – Det å være del av NIFs styre som ung og om NIFs arbeid

  • Charlotte Støelen (Utviklingskonsulent i Norges badminton forbund) –

– Relasjonsledelse

Helgen bød også på aktiviteter som Lacrosse, tur på Olympisk museum og (løpe)tur opp hoppbakkene på Lillehammer.

(Min arbeidsgruppe gjennom helgen, bak fra venstre: Marius Aunesen – håndball, Christine Rønningen – fotball, Susanne Kravik – Cheerleading, Tonje Sivertsen – Cheerleading, Eivind Blindheim – Langrenn.

Foran: Kristina Ness – bryting, Anisia Popescu  -Svømming, Mads Bjørgan – Orientering, Charlotte Støelen – Lacrosse/ Badmintonforbundet)

Etter denne helgen sitter jeg igjen med mange nye venner, mange fine historier og erfaringer fra norsk idrettsungdom som jeg tar med meg videre i mitt arbeid som styremedlem, dommer og ung frivillig. Ikke minst har jeg fått en skikkelig boost og ny motivasjon til å fortsette arbeidet – idretten trenger flere ungdommer, ikke bare utøvere men også frivillige. Jeg ønsker meg spesielt enda flere i norsk bryting. Vil du være med?

Ta kontakt med nærmeste klubb (http://www.bryting.no/lenker/) og si at du vil bidra!
Eller du kan sende meg en mail på kristina.a.ness@gmail.com


Om du vil vite mer om hvordan det var å være på Olympisk akademi eller hvordan det er å være ungfrivillig, sjekk ut https://www.idrettsforbundet.no/tema/internasjonalt-arbeid/olympisk-akademi/ og https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/

Les om andre deltakeres erfaringer fra årets Akademi: