Norges bryteforbund er i gang med arbeidet med ny nettside

Nettsiden kommer til å særpreges av oversiktlighet. Vårt mål og ønske med dette er å få en bedre informasjonsplatform med informasjonsflyt ut til våre medlemmer.

Hver av særidrettene i NBF vil få en egen informasjonskanal på den nye siden.

Vi ser frem mot et bedre kommunikasjonsverktøy.