Norges Bryteforbund er sertifisert som Rent Særforbund av Antidoping Norge

NBF har gjennom vinteren jobbet sammen med Antidoping Norge for å bli sertifisert som Rent Særforbund. 

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger. Antidoping Norge og det enkelte særforbund inngår en samarbeidsavtale. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene.

NBF har lagt ut sin handlingsplan for antidoping arbeidet på hjemmesiden, og har hatt alle våre senior landslagsutøvere gjennom Ren Utøver programmet. Det vil fremover komme mer informasjon på hjemmesiden om antidopingarbeid som klubbene kan ta del av. 

Vi er fornøyde med å ha blitt sertifisert som Rent Særforbund. Det er viktig for oss og i tråd med våre verdier, sier Ørjan Wenberg, President i NBF. Vi ser av hendelser andre forbund har hatt de senere år at det med informasjon og holdningsskapende arbeid er viktig. Vi håper at klubbene våre vil være med å jobbe med disse verdiene og informasjonsarbeidet også fremover, avslutter Ørjan Wenberg.