Norsk Tipping og NIF styrker bryteforbundet og jentesatsing mot Tokyo OL 2020

NBF har siden 2015 stadig økt sin satsing på jentebrytingen, det gode arbeidet over flere år har gitt resultater, ikke bare på brytematten. Gjennom mer synlighet kommer også mulighetene på markedssiden. 

NBF har nå signert en samarbeidsavtale med Norsk Tipping og Norges Idrettsforbund, hvor Norsk tipping går inn som sponsor av NBF. Avtalen sikrer gode økonomiske rammer frem mot OL i Tokyo 2020, og det ligger en intensjon om å styrke samarbeidet videre med mål om å skape en sentralisering for jentene etter OL. 

– NBF har skapt bedre sportslige og økonomiske rammebetingelsene for våre landslag den senere tiden, og denne avtalen gir oss mulighet til å fortsatt styrke satsningen på jentene, sier generalsekretær Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund. 

– Å få Norsk tipping med på laget frem mot OL, og med så tydelige signaler om et videre samarbeid er en kjempe mulighet for oss. Vi har fått styrket landslaget vårt, men vi har et sterkt ønske om å få til en sentralisering også for jentene i neste OL periode, og dette samarbeidet vil være avgjørende for å kunne få dette til, sier Sportssjef Jacob Haug i Norges Bryteforbund.

– Avtalen går frem til OL med intensjon om å styrke samarbeidet videre. For oss er det viktig å støtte opp om jentesatsingen i norsk idrett. Grace Bullen og de norske brytejentene er flotte forbilder som går foran og viser vei for andre jenter som ønsker å satse på idretter som tidligere har vært mannsdominert, sier administrerende direktør Åsne Havnelid i Norsk Tipping. 

NIF opptatt av økt jenterekruttering

Norges Bryteforbund har generelt styrket jentesatsingen de senere årene, blant annet gjennom en kvinnelig landslagstrener. Jentene har også fått bedre rammevilkår og er i dag et likestilt satsningsområde for NBF. Forbundetjobber nå for å øke rekruttering og kompetanse på fristil-bryting og ikke kun gresk-romersk som tradisjonelt kun har vært OL-gren for menn.

– Norges idrettsforbund er opptatt av både økt rekruttering blant jenter, både på utøver-, trener- og ledersiden. Disse midlene fra vår samarbeidsavtale med Norsk Tipping vil komme godt med for å styrke satsningen, og vi ser frem til å følge brytejentene i deres forberedelser mot fremtidige mesterskap sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund. 

I den langsiktige planen er målet å få bygget opp en sentralisering på jentesidensom man har hatt på guttesiden siden 2012, noe som vil bidra til å øke den daglige treningskvaliteten for landslagsjentene, og samtidig skape likhet mellom menn og kvinner ut fra landslagsmodellen vi jobber etter. Norges Bryteforbund har som mål å styrke dette arbeidet etter OL i Tokyo 2020, avslutter Morten Sandnæs i Norges Bryteforbund. 

For mer informasjon, kontakt; 

Norges Bryteforbund v/Generalsekretær Morten Sandnæs på mobil; 416 66 651 eller epost; morten.sandnaes@nif.idrett.no

Norges idrettsforbund v/assisterende markedssjef Bente Widding på mobil; 952 95 156. eller epost; bente.widding@idrettsforbundet.no