Nye regeljusteringer for Gresk-romersk og fristil damer og herrer

Det er kommet nye justeringer på reglene for både Gresk/Romersk og Fristil (herrer og damer) som gjelder alle alderskategorier. Disse er gjeldende for UWW fra og med Mars 2017, og de implementeres i Norge fra dagens dato.

Alle oppfordres til å ta lese i de Offisielle reglene som ligger på UWW sine sider, i mellomtiden tar vi kortversjonen her.

 

1. Hoved endringen er at det nå er samme regler for fristil og gresk-romersk når det gjelder poeng for grep og advarsler. I fristil belønnes altså nå:

 • 5 poeng; Kast med høy amplitude og direkte i fallsituasjon
 • 4 poeng; Kast med høy amplitude og ikke i fallsituasjon (på magen)
 • 2 poeng: Aksjonspoeng
 • Alle advarsler er nå med 2-poeng (også matteflukt og grepsflukt)

 

2. Prosedyren med passivitet i fristil er blitt endret:

 • Dersom det ikke er skapt poeng av en av bryterne etter 30 sekunder vil den bryteren som hadde aktivitetsperioden miste ett poeng (som før)
 • …men kampen stoppes ikke for å tildele dette poenget
 • …og det er ingen advarsel (kun 1 poeng)

 

3. Forsvar i parterre Gresk-romersk

 • Ved forsvar i partere kan den forsvarende bryter nå bruke 1 arm til å skyve fra seg den angripende bryter også på dens arm, der det tidligere bare var lov til å skyve på selve kroppen.

 

4. Videodømming

 • Mattepresidenten har nå ved en konsultasjon muligheten til å se på video med mattedommer og side dommer, for deretter å ta sin beslutning. Trenerens challenge er fortsatt den samme.

 

5. Bryte på fingrene

 • Det har lenge vært forbudt å bryte på fingrene og det forsøkes nå å stramme inn ytterligere på dette
 • Det vil først bli gitt en «attention», hvis forseelsen fortsetter blir det gitt advarsel + 2 poeng for grepsflukt

 

Det er også flere mindre justeringer i tillegg til de som er beskrevet her, men mange av dem vil ikke affektere Nasjonale stevner, og trolig vil det også komme flere justeringer senere. Oppdateringer vil da komme.

Mvh;
Dommerkomiteen