Sommerbrev fra Presidenten

Sommerhilsen fra president Ørjan Wenberg

til alle i norsk bryting

Nytt styre i Norges Bryteforbund

Norges Bryteforbund valgte 17. juni nytt forbundsstyre. Som nyvalgt president ønsker jeg å takke for tilliten brytetinget har vist meg og resten av styret.   Vi går nå inn i en både utfordrende og spennende periode.

Det nye styret er allerede i gang og vår hovedmålsetting er vekst i hele bryte-Norge. Vi ønsker å bidra til en fortsatt positiv utvikling på alle plan, fra de nystartede og opp til eliteutøverne. Rekruttering, klubbutvikling og sportslig kvalitet skal prioriteres.

 Sportslig framgang

Sammen med resten av bryte-Norge gleder oss stort over de gode resultatene vi har fått så langt i år, med 2 EM gull for senior, der Felix Baldauf og Grace Bullen gikk til topps. Det er i tillegg svært hyggelig å ta med seg J23 medaljen til Oscar Marvik og ikke minst de to siste medaljene fra junior EM til Grace Bullen og Hedda Haug Strand. Videre vet vi at vi har flere gode og sultne brytere som skal delta i nye cadet og juniormesterskap i sommer.

I august kommer det et VM vi virkelig ser frem til, der Stig Andre Berge også er tilbake. Hans deltagelse vil utvilsomt styrke laget ytterligere. Håper så mange som mulig vil reise nedover for å støtte våre gode utøvere.

Også de ikke-olympiske grenene våre viser gode resultater. For første gang har en norsk utøver, Rikke Bugge, kvalifisert seg til World Games for ikke olympiske idretter. Lekene vil foregå i Polen i slutten av juli.

I september blir det VM i håndbak i Ungarn, hvor vi også har norske forhåpninger.

I helgen ble NM i sandbryting avviklet med stor oppmerksomhet i Fredrikstad, noe som viser at også denne brytegrenen vokser. I oktober vil flere norske delta i VM.

Bryteforbundet vokser

Vi har i siste periode sett en fin vekst i antall medlemmer og aktive.  Det er i klubbene rekrutteringsarbeidet virkelig skjer. Fra forbundsstyret vil vi fortsatt legge til rette for klubbutvikling og rekruttering. Bryteskolene er på dette området særdeles viktig og klubbene ønskes lykke til med høstens oppstart. Om det er behov for råd eller hjelp på noen områder, ta kontakt med forbundets administrasjon for å høre om det er noe forbundsstyret eller administrasjon kan bistå med. Det er svært viktig at vi alle bidrar til fortsatt vekst slik at vi sikrer en positiv utvikling for vår fantastisk flotte idrett.

Sesong Kick-off 13. – 15. oktober

Vi ber dere alle sette av 13-15 oktober da det på nytt vil bli arrangert «Kick-off». Forbundets Kick-off vil i løfte mange spennende og utviklende temaer og diskusjoner. Denne gangen vil vi også kjøre en egen del for klubbledere.

Ekstraordinært ting 14. oktober

Brytetinget 17. juni besluttet at det skulle avholdes et ekstraordinært ting i forbindelse med Kick-off for å avklare bl.a. nytt langtidsprogram og -budsjett for NBF. Det vil bli sendt ut en egen innkalling til det ekstraordinære tinget rette etter sommeren.

Vi har mye å glede oss til. I mellomtiden ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og en velfortjent pust i bakken. Vi ses kanskje i Paris.

 

GOD SOMMER !