Trener 1 kurs i januar i Kirkenes og Trondheim

Første helgen i januar avholdes trener 1 del 3 i Kirkenes, 6. og 7. Januar

Alle som deltok på del 1 av kurset henstilles til å melde seg på og delta.

Påmelding gjøres via minidrett.no, hvor du søker opp kurset.

Det avholdes også trener 1 kurs, del 3 i Trondheim 12., 13. og 14. januar.

Også her er det del 3 kurset som gjennomføres, men det er åpnet for at de som ønsker kan delta på kurset uten å ha gjennomført del 1, og så settes det opp et nytt delkurs 1 i etterkant. 

 

Påmelding gjøres via minidrett.no, hvor du søker opp kurset.

Hvis du har problemer med påmelding på minidrett sender du e-post til morten.sandnaes@nif.idrett.no med navn, fødselsdato og hvilket kurs du vil delta på.