Trenerkurs våren 2017

Det er planlagt et trener 1 kurs i Molde 20-22 januar. Påmelding av deltagere til morten.sandnaes@nif.idrett.no

Deretter planlegger vi kurs:

24-26 februar

24-26 mars

31 mars – 2 april

21-23 april

De fire siste helgene er det ikke besluttet hvor kurset skal være. Vi vil gjerne at klubbene ser om det er hensiktsmessig å ha kurset hos dem.

Klubbene må/bør være et minimum antall deltagere på 8, men ikke nødvendigvis bare fra egen klubb.

Arrangør må tilrettelegge for følgende:

  • Matta ligger ute når det er praksis og treningstiden er avsatt til kurs (tider fremkommer i kjøreplan).
  • Eget egnet undervisningsrom for teori. (ikke i samme lokale som vi skal ha praksis.)
  • Prosjektor/ lerret/ kabel til elektrisk utstyr
  • Tilgang til enkel bevertning (kaffe/te)

En person møter på fredag for å informere instruktør om lokalene, overleverer nøkler/alarmkoder etc.

Når det gjelder bespisning så må gjerne klubbene bistå med det. Alternativt må deltagerne sørge for det selv.

Alle kostnader i forbindelse med bespisning og evtuell leie av lokaler betales av NBF.

Tildeling av kurshelger vil skje fortløpende men vi ønsker oss selvsagt en geografisk spredning.