Ny utlysning av midler fra NIF’s Flyktningfond

Bryting er en idrett som mange flyktninger kjenner fra før og vi oppfordret derfor sist høst alle våre klubber til å søke om midler. Det er veldig enkelt å søke og å rapportere på midlene. Det var derfor svært gledelig at 9 av de 156 idrettslagene som har mottatt midler var bryteklubber (vi tror at alle våre klubber som søkte fikk tildelt midler).

Nå er det ny søknadsrunde og vi håper og tror at enda flere bryteklubber har prosjekter de kan søke støtte til og at de som søkte og fikk tildelt sist søker igjen. Vi tror at alle de klubber som fikk støtte sist høst, kan bekrefte at det er en enkel søknadsprosess.

Under her er den nye utlysningen for 2017

 

Til alle idrettslag, idrettskretser og særforbund

Norges idrettsforbund har gleden av å informere om at NIFs flyktningfond er åpnet for 2017. Idrettslag over hele landet kan nå søke om nye friske midler fra IMDI og Gjensidigestiftelsen UDI til ulike tiltak for flyktninger. Søknadssummen er på inntil kr 25.000. Vennligst, kontakt idrettskretsen for mer informasjon vedr. søknaden.

Søknadsfrist er onsdag 5. april 2017. Merk: Det blir kun én søknadsrunde i 2017.

Søknadsskjema: https://nif.more.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=107

Se nyhetssak på idrettsforbundet.no: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/ny-soknadsrunde—idrettslag-kan-soke-om-4-mill-fra-nifs-flyktningfond/

Tusen takk til alle idrettslag som har bidratt i 2015 og 2016 med et særdeles godt inkluderingsarbeid. Norges idrettsforbund er stolt over den enorme innsatsen og engasjementet dere har gjort for å inkludere nylig bosatte i kommunene og flyktninger på mottak i idrettsaktivitet gjennom flyktningfondet! NIF ønsker dere lykke til i det videre arbeidet!