Videoer til Brytemerkene er nå tilgjengelig

Under Trenerhjørnet på vår nettside, ligger nå de tre videoene som er laget i forbindelse med Brytemerkene vi har laget.

Videoene er morsomt laget med Stig-Andre og Grace som instruktører og brytere. De viser på en god måte øvelsene som kreves på de forskjellige nivåene.

Vi håper videoene kan være nyttige og inspirerende for alle som bryter og ikke minst for de av dere som har startet opp eller er i ferd med å starte opp nye brytepartier.

Vi retter en stor takk til Grace og Stig-Andre for medvirkning. Fatstone TV som har filmet og produsert og Sparebankstiftelsen som har finansiert dette.