Trenerhjørnet

Velkommen til trenerhjørnet!

På denne siden vil du finne nyttig informasjon som kan hjelpe deg i din hverdag som trener for barn, ungdom eller voksne. Du vil etter hvert også finne litteratur til trenerkursene vi holder og andre tips og linker til video som kan gjøre din trenerhverdag bedre og mer spennende.

Har du ønsker eller gode innspill til hva som bør finnes på denne siden, vennligst send en epost til

bryteforbundet@nif.idrett.no

 

Skadefri.no:

Vår landslagsutøver Felix Baldauf har deltatt sammen med skadefri.no og laget noen videoklipp. Gå inn og få inspirasjon til skadeforebyggende trening

http://www.skadefri.no/idretter/bryting/

 

Ferdighetsmerket for barn 6-12 år

Ferdighetsmerker i bryting

Video bronsemerket

Video sølvmerket

Video gullmerket

 

Kickoff 2016

Presentasjon_NBF

presentasjon-eren-gjaegtvik

presentasjon-lotta-andersson

bryting-foredrag_raik-tietze

coaching-for-bryting-frank-abrahamsen

 

 

Kickoff 2015

presentasjon-kickoff-fredag

presentasjon-filosofi-lordag

presentasjon-landslag-eren

intervju-kjetil-jansrud

 

Fra USA Wrestling

longtermathletedevelopmentposter_usa-wrestling

wrestlingplus-warm-up-guide

wrestlingplus-warmupposter

 

Linker til video

http://content.themat.com/CoachesCorner/WrestlingPlus-Warm-Up%20Guide.mp4

 

Trener 1 utdanningen:

Trener I – beskrivelse

Norges Bryteforbunds trener 1 utdanning består av følgende deler

  • Del 1: 20  timer med instruktør 
  • Nettkurs: ca 13 timer (diplomer sendes fra NBF)
  • Oppstart/gjennomføring av praksis (45 timer á 45minutter). Hovedtrener ser på økt og gjennomfører evaluering med instruktør omlag  ved hver 10. time. Godkjenner praksis. (Praksisrapport sendes  NBF)
  • Del 2: 20 timer med instruktør. Denne settes opp når del 1 og nettkurs er gjennomført.

 

Trener 2 utdanningen:

 

Denne utdanningen er under etablering. Den vil bli klar i løpet av våren 2017.

 

Trener 3 utdanningen:

NBF har ingen egen trener 3 utdanning, men benytter seg av Olympiatoppens Topptrenerutdanning.

Utdanningen er et samarbeid mellom Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole. Målgruppen for denne utdanningen er trenere som på søkertidspunktet og under studiet arbeider med unge, ambisiøse utøvere mellom ca 15 og 19 år på høyt utviklingsnivå.

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og beste praksiserfaringer i arbeid med unge utøvere.

Målsetning for Topptrener I er at flere trenere skal få relevante kunnskaper om hva som kreves for å utvikle unge idrettstalenter til toppidrettsutøvere.

 

 

Se her for mer informasjon eller kontakt NBF.

 

Trener 4 utdanningen:

 

NBF har ingen egen trener 4 utdanning, men benytter seg av Olympiatoppens Topptrenerutdanning

 

TOPPTRENER II

Nytt kull på TOPPTRENER II utdanningen i Trondheim startet høsten 2016.

Utdanningen er utviklet av Olympiatoppen i samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Den gir 60 studiepoeng og er en deltidsutdanning.

Målgruppen er:
– Trenere som arbeider med idrettsutøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
– Trenere som gjennom sitt særforbund kan dokumentere at de er på vei inn i et trenerengasjement for utøvere på høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå

Målet med utdanningen:
– Å videreutvikle trenerkompetansen for å forbedre utøvere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå
– Utnytte toppidrettsfaglig kompetanse på tvers av ulike idretter gjennom etablering av trenernettverk

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, teoretisk kunnskap og Olympiatoppens erfaringer og kunnskap. Det knyttes et tett forhold mellom forskningsbasert teori- og praksisfeltet i trenerfaget. Undervisningen belyser og utfordrer overføringsverdier mellom ulike idretter ved utstrakt bruk av erfaringsutvekslinger.

Les mer om Topptrener II studiet 2016-18 her 
Brosjyre Topptrener II 2016 – 2018