Ferdighetsmerket

Ferdighetsmerket for barn 6-12 år

 

Ferdighetsmerker i bryting

Ferdighetsmerkene koster 12 kr pr. stk. og kan bestilles på: bryteforbundet@nif.idrett.no

NBF har utviklet plakatene under. Vi ønsker med dette å hjelpe klubber med rekruttering gjennom glede og mestring, samt utvikling av ferdigheter.
Alle klubber skal få et eksemplar av hver plakat til bruk i klubbene.
Ta kontakt med jon.isaksen@nif.idrett.no

Trykk på plakatene under for å komme til videoene som tar deg gjennom ferdighetsmerkene. 

Praktisk: Plakatene har en QR kode som leses av kameraet på din smart telefon. QR koden fører til videoene til ferdighetsmerket, som demonstrerer utførelsen av de ulike kravene.