Trenerutdanning

NBFs trenerløype:

Bedre trenere – Bedre aktivitet – Bedre utøvere. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling i norsk idrett. Ved hjelp av Trenerløypa ønsker norsk idrett at trenere på alle nivåer skal ha muligheten til kontinuerlig å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet i klubbene.

Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere skal ikke bare instruere tekniske aspekter ved idretten, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk, sosialt og kognitivt. De skal bidra til å utvikle hele mennesket og utøvergruppene de er en del av.

Dagens trenere skal jobbe med ulike målgrupper og håndtere kravene fra utøverne, deres foreldre, klubber og andre interessenter. Dette har ført til at trenere må fylle en rekke roller. Denne kompleksiteten gjør det å være trener i dag både mer spennende og utfordrende enn noen gang tidligere. Trenerløypa er ett bidrag til å møte denne utfordringen. Ved å øke trenerkompetansen vil man i større grad bidra til idrettsglede for alle.

Om en trener er suksessfull kan ikke kun baseres på resultater i konkurranser. Dagens trenere må forstå konteksten de opererer i og skape gode relasjoner med utøverne og andre interessenter. I henhold til kompetansemålene i Trenerløypa skal trenerne etterleve verdiene til norsk idrett og samtidig følge de regler og retningslinjer som er satt av Idrettsforbundet og særforbundene. Hvert enkelt særforbund har autonomi til selv å beskrive hvilke primære funksjoner treneren i den aktuelle idretten har behov for. Det er likevel et mål at utøveren skal være i sentrum og at det skal være et helhetlig syn på utviklingsarbeidet, noe som selvsagt gjelder både på og rundt treninger og konkurranser.

De fagansvarlige i særforbundene, Idrettsforbundet ved utviklingsavdelingen og Olympiatoppen, diverse utdanningsinstitusjoner og et internasjonalt nettverk med International Council for Coaching Excellence (ICCE) i spissen, har bidratt betydelig i arbeidet med Trenerløypa. Dette samarbeidet førte til at rammeverket Trenerløypa ble vedtatt av idrettsstyret i 2011. Samarbeidet om utviklingen av trenerne i norsk idrett har fortsatt siden, noe som har ført til at 50 særforbund allerede har implementert det grunnleggende Trener 1 nivået. Særforbundenes felles innsats og engasjement med Trenerløypa har også bidratt til økt samarbeid på tvers av idrettene om å utvikle trenerne i norsk idrett.

Om du ønsker å sette deg ytterligere inn i Trenerløypa (pdf) så kan du lese det opprinnelige dokumentet i sin helhet.

NBF har i dag et trener 1 kurs som er godkjent i NIFs trenerløype. 

Trener 1 utdanningen:

Trener I – Del 1 kurs:

Dette er et helgekurs som går over 20 timer.

Kurset tar for seg blant annet:

 

 • Innlæringsmetodikk-/ prinsipper for teknikker i bronsjeknappen
 • Utviklingsplaner og aldersrelatert trening
 • Treningsplanlegging rettet mot barn
 • Trenerrollen og pedagogiske virkemidler
 • Aldersrelatert trening/ grunnleggende bevegelser
 • Anvendt psykologi i treningsarbeidet
 • Skadeforebyggelse/ 1.hjelp
 • Veien videre i trenerstigen

 

 

Trener 1 – Del 2:

Denne delen består av å gjennomføre 5 E-læringsmoduler på NIFs e-læringsplattform. Man logger seg inn med Minidrett. Kursene ligger her: KLIKK Trykk på kursene under og kom direkte til kurssiden. Dette er enkle kurs og lærerike kurs om temaene:

Praksis: I tillegg skal du i perioden planlegge, gjennomføre og evaluere trening for en gruppe utøvere som samsvarer med nybegynnerfokuset. Her skal totallengde tilsvare 45 timer.

Vi planlegger og forbereder praksisperioden i Trener 1 del 1.

 

Trener 1 del 3:

Dette er et helgekurs som går over 20 timer.

Kurset tar for seg blant annet:

 • Innlæring av teknikker i ferdighetsmerkene sølv og gull
 • Vekst og modning – hva kan vi forvente på ulike aldersnivået?
 • Hvordan utføre trening av bevegelighet, hurtighet, utholdenhet og styrke.
 • Coaching og kommunikasjon -trenerrollen

Mer info om trener 1 kurset finner du her: Trener I – beskrivelse

 

Trener 2 utdanningen:

 

Det vil bli etablert et trener II kurs i tråd med NIFs trenerløype.

 

Trener 3 utdanningen:

 

Trener 4 utdanningen:

NBF har ingen egen trener 4 utdanning, men benytter seg av Olympiatoppens Topptrener II utdanning